پمپ هیدرولیک پاورتیم P12-55
محور صنعت ارائه دهنده پمپ هیدرولیک پاورتیم P12-55

انواع جک هیدرولیکی

هر دستگاه هيدروليک تراکتور داراي يک جک یک‌طرفه است. جک‌های هيدروليکي از ۳ نوع‌اند.

یک‌راهه یک‌طرفه و دوطرفه هر جک داراي يک پوسته يا سيلندر است که پيستون در درون آن حرکت رفت و برگشتي دارد.

پيستون به دسته‌ای وصل می‌شود که ازیک‌طرف سيلندر بيرون می‌آید.

برحسب نوع جک، يک يا دو مجراي در طرف سروته سيلندر درآورده شده‌اند.

 جک یک‌راهه:

قطر پيستون و دسته آن يک اندازه می باشد. فقط يک مجرا دارد که روغن از آن ورود و خروج می‌نمایند. با ورود روغن به‌طرف سر پيستون جک بازشده و می‌تواند باري را بلند کرده يا حرکت دهد. جهت بسته شدن جک حتماً می بایست باري روي دسته پيستون وجود داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر اين جک‌ها در پايين بردن وسيله هيچ نيرويي ندارد بلکه فقط می‌توانند بار را بلند کنند.جک یک‌طرفه:

قطر دسته پيستون کمتر از قطر پيستون بوده و داراي دو مجرایی ورود و خروج است که در يک مجرا در طرف سر پيستون قرار دارد و مجراي ديگر در ته سيلندر، بااین‌ وجود روغن فقط از مجرايي ورود و خروج می‌نماید که در طرف سر پيستون قرار دارد و مجراي ديگر براي تهويه مطبوع هوا از پشت پيستون به هواي محيط ارتباط دارد. اين جک نيز تنها می‌تواند بار را بلند کند، همانند جک یک‌راهه، هيچ نيرويي جهت پايين بردن وسيله اعمال نمی‌نماید، جک دستگاه هيدروليک تراکتورهاي امروزي از اين نوع هستند. محور صنعت ارائه دهنده بهترین محصولات و خدمات می باشد.برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما در تماس باشید